Me er Kulleseidkanalen Gjestehamn, og vår nettadresse er: www.kulleseidkanalen.no.

Informasjonskapslar

Me nyttar informasjonskapslar (cookies) for å gje deg meir personleg innhald, annonser og for analyse av trafikken på nettstaden vår. Informasjonen er innhenta og lagra i Google sine verktøy og dei kan kombinera den med anna informasjon du har delt med dei eller som dei har henta frå din bruk av deira tenester. Du kan avvisa bruken av informasjonskapslar om du ønskjer. Samtykket gjeld i eitt år.

Les meir om detaljane på Google sine sider. Sjå også Google sine personvernsider.

Innkaplsa innhald (embedded content)

Artiklar på sida vår kan innehalde innkapsla innhald (embedded content), til dømes filmar, kart, bilder, artiklar, mm. Innkapsla innhald frå andre sider blir lest som om du hadde vore på den innkapsla sida. Slike sider kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapslar, tredjepartssporing og overvake din interasksjon med det innkaplsa innhaldet.

Statistikk og analyse

Me brukar Google Analytics og der brukar me standardinstillingar. Me får ikkje personleg informasjon, men Google ser IP-adressa di, kva artiklar du les, kva nettlesar du har, om du besøkjer sida med mobil eller PC, og korleis du kom til sida vår. (t.d. frå lenkje på sosiale media, direkte innskriving av adresse eller via ein søkemotor).

Kor lenge me oppbevarer data

Me brukar standardinstillingane til Google, og der vert informasjonen lagra i maksimalt 26 månadar.