Det er IKKJE søndagsmiddag 2. juni (grunna Moster 2024).